INTERVJU PSYKISK OHÄLSA OCH DIAGNOSER - DEL 6

Postad i: Psykisk ohälsa, Funktionsnedsättning

Jag tänkte börja med en ny sak här på bloggen. Jag har valt att kontakta några personer med psykisk ohälsa eller någon form av diagnos som ska få svara på några frågor, några har valt att vara anonyma.

1. psykisk ohälsa eller vad för diagnos?
2. Hur har detta påverkat ditt liv?
3. Hur märkte du symtomerna?
4. Hur gammal var du när det började?
5. Har du fått den hjälpt du behövt?
OM nej vad är de som varit fel?
6. Hur tycker du att vården är/ varit emot dig angående din problematik?
7. Tycker du samhället har kunskap om psykisk ohälsa/din diagnos?
8. Har du några hjälpmedel?
OM nej önskar du att du hade?
9. Några nackdelar eller fördelar som du upplevt/upplever?

----------------------------------------------------------------------

1. ADHD
2. påverkat mitt liv väldigt hårt med o lätt bli väldigt förbannad o sur. min pappa märkte symtomerna på mig redan som barn. det började när jag va cirka 10 år. har inte fått den hjälp kag egentligen behövt utan har lärt mig själv o hantera den för att läkarna vill bara ge mig olika nakotiska preparat som ej funkar och som nu orsakat att jag eventuellt har hjärtfel. vården har inte varit bra emot mig personligen utan har fått sätta ner foten för många gånger för att dom ska förstå så illa att vi fick anmäla dom en gång. tycker inte sammhället har jätte mycket kunskap om olika diagnoser speciellt inte ADHD. har inga hjälpmedel alls förutom min egen hjärna o vilja. önskar inte jag hade några hjälpmedel för hade de tidigare men allt blev värre. nackdelar med diagnosen är att har man medicin för det påverkar det körkort och sådana saker även skolgång med mera.

Gillar

Kommentarer