intervju psykisk ohälsa och diagnoser - del 10

Postad i: Allmänt, Psykisk ohälsa

Jag tänkte börja med en ny sak här på bloggen. Jag har valt att kontakta några personer med psykisk ohälsa eller någon form av diagnos som ska få svara på några frågor, några har valt att vara anonyma.

1. psykisk ohälsa eller vad för diagnos?
2. Hur har detta påverkat ditt liv?
3. Hur märkte du symtomerna?
4. Hur gammal var du när det började?
5. Har du fått den hjälpt du behövt?
OM nej vad är de som varit fel?
6. Hur tycker du att vården är/ varit emot dig angående din problematik? 
7. Tycker du samhället har kunskap om psykisk ohälsa/din diagnos?
8. Har du några hjälpmedel?
OM nej önskar du att du hade?
9. Några nackdelar eller fördelar som du upplevt/upplever?

-------------------------------------------------------------------

1.diagnoser samt psykiskohälsa som jag har är framför allt borderline , självskadebeteende , självmordsförsök/tankar samt håller på att utredas för adhd samt bipolär . Det finns såklart mycket som inkluderar i detta som bla , impulsivitet.
2.det har påverkat mitt liv väldigt mycket , mist vänner pga dom inte klarat av mina up and downs, dragit mig tillbaka från de sociala livet vilket resultera i att jag stängde in mig själv.
3.Symtomen på mig kom smygandes fram. Allt började i tidig ålder men inte förrens jag var ca 20 år eskalera det rejält och jag var tvungen att gå behandling för mitt mående.
4.Jag gick i sjunde klass
5.När de verkligen slog slint i mitt huvud fick jag verkligen enormt mycket hjälp , inte bara vården tog hand om mig och hänsyn till mina problem och mitt mående utan även försäkringskassan när man var sjukskriven och det känns verkligen bra. Dom tog mig verkligen på allvar direkt och jag kan inte tänka mig någon bättre vård .6.Vården tog mig på allvar.
7.Samhället har inte tillräcklig med kunskap om psykisk ohälsa , de är darför de går långt för vissa människor , det borde pratas mer om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig till om man behöver hjälp. 8. De enda hjälpmedel jag fått är ju mediciner , regelbunden kontakt , har haft medicin delning , skall få gå en behandling för självskadebeteende samt utredningar av olika sjukdomar. 9.Jag har lärt mig otroligt mycket av de jag fått gå igenom , livet är inte en dans på rosor. Jag trodde aldrig att vården skulle ta psykisk ohälsa så bra som dom gjorde med mig. Jag har fått ta med mig mycket erfarenheter och hoppa att jag kommer kunna hjälpa andra som vill ha min hjälp i de svåra stunderna i livet.  

Gillar

Kommentarer