intervju psykisk ohälsa och diagnoser - del 1

Postad i: Psykisk ohälsa

Jag tänkte börja med en ny sak här på bloggen. Jag har valt att kontakta några personer med psykisk ohälsa eller någon form av diagnos som ska få svara på några frågor, några har valt att vara anonyma.

1. psykisk ohälsa eller vad för diagnos?
2. Hur har detta påverkat ditt liv?
3. Hur märkte du symtomerna?
4. Hur gammal var du när det började?
5. Har du fått den hjälpt du behövt?
OM nej vad är de som varit fel?
6. Hur tycker du att vården är/ varit emot dig angående din problematik?
7. Tycker du samhället har kunskap om psykisk ohälsa/din diagnos?
8. Har du några hjälpmedel?
OM nej önskar du att du hade?
9. Några nackdelar eller fördelar som du upplevt/upplever?

----------------------------------------------------------------------
Denna gången har personen valt att vara anonym.

1.ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (ADD).
2. jag har haft det  väldigt svårt att koncentrera mig i skolan och kommer väldigt ofta försent till saker i allmänhet, men också blir jag väldigt lätt stressad av en stressig miljö och för mycket människor, gör också väldigt impulsiva saker som kan påverka mig negativt i framtiden.
3. jag tänkte ofta på annat och hade svårt för att följa instruktioner.Men blev också ofta mer upprörd än de flesta andra över vissa saker,
4. började runt 6års ålder.
5. Nej jag tycker inte jag fått den hjälp jag behöver då jag anser att min omgivning (lärare och samhället) ofta är ganska nedlåtande,begränsade och ofta (hur jag uppfattar de) ”dumförklarar” mig ist för att försöka förstå mig hur de ska hjälpa mig på bästa sätt.
6. Jag tycker att vården har varit relativt bra och hjälpt mig med mina behov.
7. väldigt dålig, ända sen jag fått min diagnos har jag sett mer begränsningar än möjligheter, då jag tycker att samhället anser att alla  ADHD eller ADD diagnostiserade personer fungerar och är kapabla till samma saker, då de är väldigt många jobb som nekar personer med adhd och add,exempelvis försvarsmakten och imprinsip hela räddningstjänsten och stor del av sjukvården mm. sen försvårar de för en att få förar bevis till många fordon då du behöver speciellt intyg.
8. förstår inte riktigt vad som menas med hjälpmedel. men jag har en dator i skolan och en extra lärare.
9. som sagt jobb som blir otillgängliga för personer med ADHD eller ADD.
Jag tycker de skulle underlätta om de fick göra samma test som alla andra för dessa jobb och om de uppfyllde anställningskraven kunna söka jobbet precis som alla andra. Då jag tycker personen ska provas som alla andra och bli bedömd på om personen är kapabel till jobbet via det och inte sin diagnos. så att att de inte ska exkluderas pågrund av sin diagnos då de kan vara helt kapabla till jobbet anser jag. Samma sak med förar bevis, personen ska prövas efter kompetens och inte diagnos anser jag. runt 7% av befolkningen med diagnoser kan inte vara uteslutna från dessa jobb utan att de kommer komma konsekvenser för samhällets infrastruktur. något positivt med att ha ADD är att en ofta ser saker på ett annat sätt en många andra skulle jag anse, och i samhället är de att samhället verkligen har utvecklats och ger mer hjälp till folk med diagnoser i allmänhet och ger mer möjligheter än för några år sedan. 

Jag vill tacka denna människan för att du valde att ställa upp och berätta ifrån din synvinkel, jag tycker detta är viktigt budskap att förmedla så är oehört tacksam för dina svar!

Gillar

Kommentarer